Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“   В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № Прочетете повече…

Прием на ученици в първи клас за 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители, При излизане на заповед за утвърждаване на приема в първи клас за учебната 2020/2021 година на Столична община, следва да ви информираме относно графика за прием на ученици за 122. ОУ „Николай Лилиев“. Ръководството