Състезанието Spelling Bee School level

Уважаеми родители, Състезанието Spelling Bee School level ще се проведе на 01.03.2021 /понеделник/ от 15.00 часа в онлайн платформата Teams. Всички участници са включени в екип SPELLING BEE и ще се проведе общо събрание.  Организаторите на SPELLING BEE  към 122. ИОУ „Николай Лилиев“