Карантиниране на 3 „в“ клас

Уважаеми родители, От утре 17.03.2021 година до  26.03.2021 година – III в клас преминават на дистанционно обучение в електронна платформа Teams. Запазва се учебната програма за втори учебен срок, но с нов график на учебните часове за посочения период. Класният ръководител ще изготви график за предаване на учебните помагала. От Прочетете повече…