Проект “Помисли преди да изхвърлиш”

От месец ноември в нашето училище стартира работа по този проект. В него участват 6 паралелки от 4 и 5 клас. Проектът е свързан с мерки за намаляването на отпадъците. Финансиран е от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 122 ОУ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 122 ОУ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ На основание чл. 20 и чл.21 от Устава на сдружението, Съветът на настоятелите на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 122 ОУ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 23.11.2022 г. от 18,00 часа в сградата Прочетете повече…