Външно оценяване за 2017/2018 учебна година

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017 – 2018 УЧЕБНА ГОДИНА IV КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 10 МАЙ МАТЕМАТИКА – 14 МАЙ ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – 16 МАЙ ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – 17 МАЙ VII КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – Прочетете повече…

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН № 9105-293/14.09.2017 г., вх.№ РУО1-21466/14.09.2017 г., в изпълнение на заложените дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г., до края на 2017 г., Прочетете повече…